Descripció del Projecte

Des de 1990 fins a 2012, Rúbrica es va fer càrrec de 44 números de la revista Duoda. Estudis de la diferència sexual, editada pel Centre de Recerca de Dones de la Universitat de Barcelona, una publicació que recull estudis de teoria i pràctica de la política de les dones, i altres resultats de la recerca plurisdisciplinar que es produeix dins i fora del Centre de Recerca en Estudis de les Dones Duoda.

A Rúbrica vam treballar en la maquetació de la revista, a més de coordinar tot el procés d’impressió, enquadernació i entrega al client.