Aquest mes de juliol de 2015, Rúbrica Editorial continua editant i treballant en nous projectes editorials. Els dos que sortiran d’impremta en pocs dies són dos llibres importants, per la seva aportació i documentació bibliogràfica.

Hi som. Aportació de les dones creients a la societat i a l’Església catalanes, escrit per Roser Garriga, M. Antònia Sabater i M. Pau Trayner, és una reflexió sobre la participació de les dones en dos espais de la nostra societat: el polític i el de l’Església. Un i altre han silenciat sistemàticament la seva presència i participació. No pretén ser un llibre d’història, sinó de divulgació de realitats desconegudes per moltes de nosaltres. Les autores estan vinculades al Col·lectiu de Dones en l’Església, editora de la revista Paraules i fets de Dones, un grup de persones de diferents opcions de vida i professió, inquietes i sensibilitzades per la situació de les dones en el si de l’Església i de la societat, en les quals descobrim una manca de coherència real amb el missatge evangèlic.

Hi_som_colectiu_dones-214x300

Al costat d’aquest llibre també neix Julio Domingo-Bazán. Militar y jurista militar en el umbral de la modernidad, de José Manuel Díaz Munguira, un llibre que intenta reconstruir la biografia d’aquest militar que va ocupar una talaia privilegiada des d’on va poder observar el que anava ocorrent en aquest país al llarg de la seva intensa vida de 70 anys. No només va ser militar de carrera, també era jurista i erudit en qüestions d’història antiga. En la vida civil va ocupar càrrecs rellevants com el de sotssecretari del ministeri de la Guerra amb Weyler de ministre. En l’Exèrcit, entre altres responsabilitats, va participar en el Consell Suprem de Guerra i Marina; va ser governador del Camp de Gibraltar, i capità general de Burgos, Madrid i València, on el va trobar la mort estant encara en actiu. Dins de les limitacions i adversitats sociopolítiques en què Julio Domingo-Bazán va haver d’endinsar-se, es va mostrar com un home fort, lluitador, amb notable curiositat intel·lectual.

Julio_Domingo_Bazán-214x300

L’autor, José Manuel Díaz, és besnét de Julio Domingo-Bazán i mai s’havia dedicat a la història fins aquest moment en què va tractar de treure el protagonista de l’oblit. Dedicat professionalment a la medicina, psiquiatria i psicoanàlisi, ha realitzat un treball que ha suposat endinsar-se tant com fos possible en la seva trajectòria biogràfica, acompanyada de la trajectòria històrica de l’Espanya d’aquells anys, i ha resultat una experiència que li ha anat despertant un entusiasme inesperat i inoblidable.