Pra astí n'enllà

Cançons, balls, dites i pregàries de l’Alta Ribagorça aragonesa

Artur Blasco

16,5 X 23,5 cms. 240 pàgines.
Il·lustrat amb fotografies.

Aquest llibre és un recull de cançons de tradició oral que han donat a conèixer persones que les havien après dels seus avantpassats i del seu entorn de convivència veïnal. El treball es circumscriu en un àmbit territorial delimitat per la Serra i Vall de Llauset, al nord; el Turbó i la Serra de Vallabriga, a ponent; el Noguera Ribagorçana, a llevant; i la Serra de Berganuy, a migdia. S’han aplegat 126 cançons, 3 balls tradicionals i 18 cantarelles de jocs, de noms de llocs i persones, que ens han transmès 43 cantants informants. El 70% de les cançons han estat cantades en castellà, malgrat que els seus informants són majoritàriament de parla catalana, i el 30% restant en català. Aquest treball està il·lustrat amb fotografies de Jep de Moner.

Preu: Exhaurit.

Obres d’Artur Blasco a Rúbrica Editorial