Descripció del Projecte

Aquesta revista, editada pel Col·lectiu de Dones en l’Església, ja supera el 70 números editats, tots fets des de Rúbrica. És el mitjà en paper de l’entitat a través del qual es dóna a conèixer les seves activitats, a més de publicar textos teòrics entorn al paper de la dona en l’Església i reivindicar el seu protagonisme.

Rúbrica, que també va fer un redisseny de la publicació fa un anys, s’ocupa de la maquetació i la coordinació del procés d’impressió, enquadernació i entrega al client.