Descripció del Projecte

Revista degana de les publicacions en català –fundada el 1890– és la portaveu de la Federació de Cors de Clavé, entitat referent de l’associacionisme cultural català. La revista difon les activitats de la federació, a més de publicar textos de caire històric que repassen el paper del moviment coral català entorn a la figura de Josep Anselm Clavé.

Rúbrica s’ha fet càrrec en diferents etapes de l’edició, maquetació i la coordinació del procés d’impressió, enquadernació i entrega al client, a més de treballar en el redisseny de la publicació.