Descripció del Projecte

La Fundació Paco Candel té com a missió donar suport a les persones immigrades que vénen a Catalunya en el seu procés d’integració a la societat catalana, per compartir-hi el benestar social i laboral, la igualtat d’oportunitats, la cultura i la llengua, a partir de l’esperit i els valors inherents en l’obra de l’escriptor i per difondre, promocionar i fomentar l’obra i la personalitat d’en Paco Candel.

Dels diferents treballs que Rúbrica realitza per a la Fundació, un dels més importants és l’edició dels Fulls Candelians, una sèrie d’opuscles amb textos que agrupen diferents veus intel·lectuals entorn temes concrets desenvolupats a l’obra de Paco Candel. Ja portem 18 opuscles editats i preparem uns quants més, coincidint amb la celebració del 50è Aniversari de la publicació de Els altres catalans.