Descripció del Projecte

Des del seus inicis, Rúbrica ha volgut donar suport i treballar amb diferents publicacions vinculades al món associatiu i cultural. Revistes modestes, però de gran importància per generar un sentiment de pertinença a l’entitat i donar a conèixer les activitats que realitzen durant el curs.

La Casa de Aragón del Prat, l’Associació de Veïns de la Barceloneta, l’Associació de Veïns de Jardins de la Pau, Amics del Prat i Amics de la Sardana, són algunes de les entitats que han confiat i confien en Rúbrica per donar vida aquestes revistes.