Descripció del Projecte

Durant el mes de juny ha vist la llum el nou llibre del periodista Manuel Dobaño, K-11 Estación clandestina: crónica de un periodista de a pie, editat per Rúbrica Editorial. En les pàgines del llibre, el veterà corresponsal fa un repàs a la seva trajectòria professional, des dels seus inicis fins a la seva jubilació. Un camí que ha tingut el periodisme local i de proximitat com a referència perquè, com diu Rosa Maria Calaf al pròleg, aquest periodisme “reflecteix el viure cada dia de les gents i és el primer intermediari que serveix al ciutadà allò que ha de saber”.