Poemes del Delta

Pau Vallhonrat

15 X 21 cms. 128 pàgines.

“Llegint el seus poemes es dedueix que hi va haver un amor que no se li va conèixer. Sembla una passió molt sentida, una passió que segurament marcà una vida d’aparent solitud. Només aparent era la imatge d’home solitari. La gent que el veia passejar pels carrers del Prat, quasi sempre sense companyia, no podia saber que tenia un món interior d’una gran sensibilitat. La majoria del seus poemes denoten un altre amor, l’estimació pels paisatges del Delta –en concret el Delta del Llobregat, encara que poques vegades ho reconegui– que és una altra passió, quasi tan potent com l’altre amor. No tinc present que ningú més hagi fet una literatura tan descriptiva de la geografia d’aquesta plana que coneixia i estimava profundament” (del pròleg de Pere Baltà).

Preu: 10 euros.

Obres de Pau Vallhonrat a Rúbrica Editorial