Des de Rúbrica fa molts anys que treballem el món de l’edició des de la passió per la nostra feina. Moltes revistes i publicacions ens han passat per les mans. Algunes han desaparegut amb l’empenta de la crisi, i altres continuen, no sense dificultats, però amb molta il·lusió per fer arribar les notícies d’una ciutat concreta o les inquietuds d’un col·lectiu, com passa amb el Periòdic Delta (editat per l’Associació Cultural Delta del Llobregat) o Paraules i fets de Dones (editada pel Col·lectiu de Dones en l’Església). Precisament aquests dies hem entregat les darreres edicions d’aquestes publicacions: Delta arriba fins el número 405 (trenta-vuit anys ininterromputs de periodisme local) i Paraules… ja en té 72 números publicats.

No deixen de ser una lluita per tenir veu pròpia i un mitjà de referència on puguin veure la llum notícies o reflexions difícilment visibles a la premsa general. Les revistes creen un llaç de proximitat o familiaritat amb els lectors, perquè creen vincles, pertinença i identitat com cap altre mitjà de comunicació. L’evolució actual de les publicacions ha canviat fins als fonaments. Les revistes estan emfatitzant cada vegada més la projecció d’imatge i identitat, d’una filosofia i un conjunt de valors.

Els temes, les imatges i els estils poden canviar –modes a la fi–, Internet pot ser ja omnipresent (i necessari en la nostra vida quotidiana), i no obstant això la iniciativa anomenada «revista» amb tot el seu atreviment avantguardista no ha deixat d’existir i està molt lluny de desaparèixer.

Des de Rúbrica tenim fe en el paper i la paraula. Vosaltres també?