Miquel Reniu

Universitari rebel que passà per les aules de la Sorbona. En arribar la democràcia era professor a la Universitat Autònoma de Barcelona. Ocupà diverses direccions generals de l’àmbit de l’ensenyament, fou promotor de l’Institut Català de Noves Professions, director general de Política Lingüística, president de la Comissió de Lectorats de Català a l’estranger, conseller de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió. Coautor dels llibres Des del centreesquerra i Catalunya inacabada.
Obres de Miquel Reniu a Rúbrica Editorial