Josep Pejoan i Comas (Xagó)

Josep Ferret i Pujol

14,8 X 21 cms. 114 pàgines.

Biografia breu d’un personatge singular que transcendí el localisme, en convertir-se en un dels pioners de l’agricultura, introduint diverses varietats de cultius, però especialment en obrir noves vies de comercialització de la producció agrícola del Delta del Llobregat, llegendària per la seva qualitat. Medalla al Mèrit Agrícola i Fill Adoptiu d’El Prat per la seva trajectòria professional, el pas del temps descobrí un aspecte desconegut de la seva personalitat: el text de Josep Ferret fa pública la labor humanitària i heroica que portà a terme en esclatar la Guerra Civil, formant part de la xarxa civil que salvà innumerables vides i que obligà a marxar a l’exili a dos consellers de la Generalitat.

Preu: 8 euros.

Obres de Josep Ferret i Pujol a Rúbrica Editorial