Josep Llurba i Rigol

Cervelló, 1943, afronta la narrativa, després d’una trajectòria d’investigador de la història del seu poble que inicià a principis dels noranta amb Ennec Bonfill (992-1992), quan feia un mil·lenni que havia adquirit el castell i el terme de Cervelló als comtes de Barcelona. Va prosseguir amb Recull històric de Cervelló, La Palma i Vallirana, Santa Maria de Cervelló i la seva època (1230-1290), El procés d’una efemèride. Cervelló al segle XIX, Del segle XVIII a la Guerra del Francès a Cervelló i, finalment, el 1998, La Palma: El procés d’una segregació. També dedicà un opuscle a rememorar els ateneus locals i, en el camí d’un historiador vocacional, es topà amb una personalitat controvertida com la del comediògraf Frederic Soler, que va residir a Cervelló, a qui biografià a Pitarra i la seva època (1839-1895). La seva darrera obra, Persones de Cervelló, recull tot un seguit de vivències entorn la Guerra Civil.
Obres de Josep Llurba i Rigol a Rúbrica Editorial