Eduard Vinyamata

És doctor en Ciències Socials i conflictòleg, delegat del Rector pel Campus for Peace (UOC); director de la Revista de Conflictologia; autor de llibres com Conflictología (Ariel), Manual de Resolución de Conflictos (Ariel), Cuba es de todos, contribución a la resolución de conflictos entre los cubanos (Editorial Península), Camins de pau al País Basc (Editorial Mediterrània), Diccionari del Nacionalisme (La Magrana i Oikos Tao), Les Nacions de l’Europa Capitalista (La Magrana). Des de fa anys es dedica a l’estudi dels conflictes i és professor i consultor a universitats de diversos països. Juntament amb Imma Tubella ha publicat a Rúbrica Determinació de Catalunya.
Obres d’Eduard Vinyamata a Rúbrica Editorial