El 2015 acaba per Rúbrica com un any de molt esforç per consolidar projectes, i obrir les portes a noves iniciatives que consoliden un creixement tranquil però continu aquests darrers mesos. Les nostres  col·laboracions en l’organització d’esdeveniments gastronòmics de petit i gran format ens refermen el treball en comunicació s’ha reforçat.

Hem continuat col·laborant amb l’Associació de Gastronomia i Turisme del Baix Llobregat i diferents agents públics i privats, com SlowFood Barcelona, que estan incidint en una manera més lògica d’entendre la gastronomia i el producte de proximitat en el consum diari. Aquesta feina s’ha de comunicar, incidint en una dimensió més rural, ecològica i tradicional, a tots els nivells de la gastronomia (cuiners, comunicadors i consumidors).. QuintoTapa Pota blava, QuintoTapa L’Hospitalet, Tapes del Món, Març Gastronòmic, Nodrir la ciutat, GastroGavà, FiraTapa Carxofa Prat, QuintoTapa Cornellà, Mercat de la Terra.

S’ha continuat demostrant que optar per un consum de proximitat, també anomenat consum Km 0, suposa consumir productes i serveis fets en el nostre entorn territorial més proper. D’aquesta manera s’ajuda a reforçar l’economia local i a reduir la despesa energètica que produeix el transport de productes d’un continent a un altre. D’aquesta manera:

2016, més comunicació!